Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu

Szanowni Państwo,

       
            Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług w zakresie obsługi inwestycji ekologicznych "pod klucz". Specjalizując się od 2004 roku w procesie pozyskiwania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, zauważyliśmy że często ich faktyczna realizacja napotyka na bariery związane z procesem inwestycyjnym oraz przygotowaniem administracyjno-prawnych dokumentów warunkujących powodzenie sfinalizowania inwestycji.
           

            Dlatego od początku 2012 roku pragniemy funkcjonować jako Centrum Obsługi Inwestora, zapewniając swoim Klientom *dostęp do ofert biur obrotu nieruchomościami, *dostęp do firm zajmujących się odralnianiem gruntów ornych i przekwalifikowaniem ich na grunty przemysłowe; *dostęp do architektów i kosztorysantów; *dostęp do rzeczoznawców majątkowych; *dostęp do rzeczników patentowych; *dostęp do projektantów i branżystów OZE; *dostęp do instalatorów OZE; *dostęp do konkurencyjnych ofert producentów pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, oświetlenia LED oraz producentów energooszczędnej stolarki drzwiowej i okiennej. Dlatego pragniemy swoim Klientom zapewniać także *dostęp do audytorów energetycznych; *dostęp do ekspertów Prawa zamówień publicznych; *dostęp do generalnych wykonawców usług budowlanych; dostęp do doradców finansowych wprowadzających firmy na new connect lub parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych; *dostęp do venture capital, due digelence oraz emisji obligacji korporacyjnych; *dostęp do porównywalnych ze sobą ofert na kredyty inwestycyjne oraz leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; *dostęp do firm certyfikujących systemy zarządzania jakością ISO; *dostęp do zespołów audytowych potrafiących przeprowadzić zewnętrzny audyt rzeczowo-finansowy projektów dofinansowanych przez dotacje unijne. 
 
Katana Konsulting mając powyższe na uwadze jest zainteresowana zapewnieniem na potrzeby Inwestrów: *Raportów Oddziaływania na Środowisko; *audytów energetycznych; *promes i umów kredytowych lub leasingowych; *projektów budowlanych; *pozwoleń wodno-prawnych i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestyji planowanych do realizacji.

Dodatkowo pozyskując dla Inwestorów koncesję URE na produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej jesteśmy w stanie wraz z naszymi partnerami biznesowymi zapewnić Państwu bardzo kompleksową obsługę, od zaprojektowania po sfinansowanie i wybudowanie Instalacji/Inwestycji.

Ostatnio wdrożyliśmy usługę doradczą w zakresie wyszukiwania odpowiednich gruntów pod inwestycje OZE ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych. Dlatego posiadamy dziś kilka lokalizacji "w ofercie" do sprzedaży w imieniu naszych mandantów, gdzie istnieje pewność, że "warunki przyłączenia do sieci energetycznej mogą być wydane". Dlatego dla kliku Inwestorów poszukujemy gruntów o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, a optymalnie o powierzchni 4-5 ha. Takich działek poszukujemy w ilości 4-5 szt. Dla inwestorów, którzy poszukują gruntów z możliwymi do pozyskania warunkami przyłączenia do sieci energetycznej mamy 4 działki z wydanymi warunkami przyłączenia [najczęściej po planach farm wiatrowych]. Poszukujemy także licencjonowanych pośredników nieruchomości, którzy pomogą nam w obsłudze Klientów poprzez wyszukiwanie "gotowych" działek pod instalacje fotowoltaiczne. Katana Konsulting świadczy usługi konsultingowe w przedmiocie oceny przydatności gruntu do posadowienia na nim instalacji fotowoltaicznych. Zapraszamy do kontaktu firmy planujące zakupić grunty pod OZE, osoby planujące sprzedać własne działki oraz pośredników nieruchomości do wspólnej obsługi inwestycji.

Inwestorów w OZE ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych zapraszamy do skorzystania z usługi polegającej na pozyskaniu koncesji URE. Dla Wnioskodawców ubiegających się o dotacje unijne ta koncesja jest obligatoryjnym załącznikiem umożliwiającym zawarcie umowy dotacji. Wnioskodawca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji powinien mieć świadomość, że im lepiej jest on przygotowany i kompletny (zawiera wszystkie niezbędne załączniki), tym sprawniej będzie przebiegać proces udzielenia koncesji. Zakres przedstawionej dokumentacji powinien umożliwić ustalenie, że Wnioskodawca spełnia wymagane warunki uzyskania koncesji oraz, że nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia koncesji.
Możemy zaproponować Państwu kompleksową usługę pozyskania "umowy o przyłączenie" do sieci dystrybucyjnej właściwego OSD. Inwestorom OZE proponujemy kompleksową obsługę "od A do Z". Sporządzenie projektów koncepcyjnych, a następnie wniosków o określenie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej OSD  zakończy się pozyskaniem przez nas dla Państwa umowy przyłączeniowej. Skupiamy się na fotowoltaice, ale nie będzie problemu z innym rodzajem OZE. Jedynym wrogiem jest czas, jednakże prawidłowo wypełnione wnioski na podstawie rzetelnych projektów koncepcyjnych mają szansę szybko uzyskać wydanie warunków przyłączenia, a w następstwie zawarcia umowy przyłączeniowej. Nie obiecujemy cudów ale możemy skutecznie dopomóc inwestorom OZE. Interesują nas projekty powyżej 1 MW mocy przyłączeniowej.

Polecamy Państwu także wnioskowanie o preferencyjne eko-pożyczki na terenie CAŁEJ POLSKI w formie najniżej oprocentowanego kredytu. Nie istnieje tutaj WIBOR. Spłata pożyczki to od 3% przez 4% do max. 5% w skali roku !!!!
 
Przy okazji niniejszego wpisu przedstawiamy Państwu zarys oferty Katana Konsulting odnośnie usług związanych z pozyskaniem preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych w zakresie projektów znacząco wpływających na poprawę ochrony środowiska, redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dzięki zwiększeniu zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Tego typu projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju, gdyż ogólne wytyczne są identyczne jednak różnią się poszczególne paramerty specyficzne w zależności od danego Województwa. Co do zasady finansowanie jest przyznawane według następujących kryteriów:

1) Dofinansowanie w wysokości od 60% do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Najczęściej jest to dofinansowanie na poziomie 75% kosztów projektu;
 
2) Stałe oprocentowanie w skali roku najniższe w Polsce, bo wynoszące od 3,0% do 5,0% bez WIBORU, nie ma WIBORU, gdyż taka pożyczka jest formą preferencyjnego finansowania inwestycji ekologicznych. Najczęściej spotykane oprocentowanie to 3,5%;
 
3) Możliwość spłaty kapitału w terminie do 8-15 lat. Najcześciej max. 10 lat;
 
4) Konieczność wniesienia zabezpieczenia w wysokości 130%-150% pożyczanej kwoty. Zabezpieczenie powinno być "trwarde" zatem hipoteczne lub w formie poręczenia od osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową.
 
Oferta jest skierowana do Firm i Gmin.

Przykładowe koszty kwalifikowne zarówno w bezzwrotnych dotacjach unijnych  jak i w eko-pożyczkach preferencyjnych wyglądają następująco:

· wydatki związane z przygotowaniem projektu wykonawczego;  
· zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji;
·  roboty budowlane;
· przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w tym linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, urządzeń wodnych melioracji, urządzeń podziemnych specjalnego przeznaczenia, torów kolejowych i przejazdów kolejowych);
·   koszty zarządzania projektem realizowane przez instytucje zewnętrzne lub osoby fizyczne, które pełnią funkcje nadzoru inwestorskiego lub nadzoru konserwatorskiego;
·    przygotowanie terenu pod budowę;   
·    prace geodezyjne;  
·    prace ziemne;
·    prace budowlano-montażowe; 
·    prace instalacyjne; 
·    prace rozbiórkowe;
·    prace związane z zagospodarowaniem terenu; 
·    koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
·    koszty nadzoru konserwatorskiego;
·    koszty nadzoru geotechnicznego, archeologicznego;
·    zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej.Zapraszamy do współpracy !


 
biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl
tel. 603647085                     skype: Katana Konsulting
 
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE