Kancelaria Katana Konsulting Sp. z o.o. - Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Kancelaria Katana Konsulting
Prezentacja Katana

 

Witam Państwa serdecznie,

 

Firma Katana Konsulting od 2009 roku świadczy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i szkoleniowe dla Firm oraz Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Nasze doświadczenie w realizacji projektów unijnych sięga roku 2004 roku. Od 2012 roku specjalizujemy się w projektach OZE oraz tych związanych z innowacyjnymi technologiami.

Zapraszamy serdecznie do naszego drugiego serwisu pod adresem www.katana-konsulting.com.pl  na którym raz w tygodniu począwszy od 04.01.2016 roku będziemy publikować nowości z świata dotacji unijnych.

Rok 2015 i 2016 to długo wyczekiwany przez polskich Beneficjentów funduszy europejskich czas, w którym ponownie rozpoczęły się konkursy dotacji bezzwrotnych dla przedsiębiorstw, podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw rolnych.

Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. od 2009 roku wspiera Wnioskodawców planujących realizację projektów inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych poprzez świadczenie usług w zakresie:

1)  Opracowanie wniosków o dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty bankowe lub leasing;

2)  Opracowywanie biznes planów i Studiów Wykonalności dla projektów inwestycyjnych;

3)  Pozyskiwanie promes kredytowych lub leasingowych;

4)  Pozyskiwanie zaświadczeń Natura 2000 oraz Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych inwestycji;

5)  Opracowywanie audytów dotacyjnych czyli wskazywanie dostępnych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych;

6)  Realizacja oraz rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych;

7)  Przeprowadzanie konsultacji projektowych dla Wnioskodawców o dotacje lub kredyty;

8)  Opracowywanie opinii o innowacyjności dla planowanych do wdrożenia technologii;

9)  Przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w zakresie:

a)  Pozyskiwanie dotacji na projekty inwestycyjne;

b)  Pozyskiwanie dotacji na projekty badawczo-rozwojowe;

c)  Pozyskiwanie dotacji na projekty wrażające Odnawialne Źródła Energii;

d)  Zasady pozyskiwania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej [strat-UP].

W ramach obecnej perspektywy na lata 2014-2020 pragniemy kompleksowo doradzać Inwestorom w zakresie realizacji planowanych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. W tym celu idealny proces współpracy powinien polegać na nawiązaniu kontaktu, zamówieniu przez Wnioskodawcę audytu dotacyjnego a następnie jeśli uda nam się zakwalifikować przedmiotowy projekt do dofinansowania to zostanie sporządzona aplikacja dotacyjna.

Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. opracowuje wnioski o dofinansowanie w ramach:

1)  * 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych [RPO];

2)  * Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój [PO IR];

3)  * Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [PO IiŚ];

4)  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej [PO PW];

5)  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER];

6)  Program Operacyjny Polska Cyfrowa [PO PC];

7)  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [PROW];

8)  Systemu Zielonych Inwestycji [GIS];

9)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego [MF EOG];

10)Inicjatywy Jeremie;

11)Programu Bocian, Programu Kawka, Programu Delfinek, Programu Lemur, Programu Sowa 

12)Programu Współpracy Polsko-Szwajcarskiej;

13)Programu Innotech; Programu Go_Global.pl; Programu Techmatstrateg; Programu Biostrateg.


Nasze zadania to weryfikacja Państwa potrzeb inwestycyjnych i sprawdzenie kwalifikowalności wydatków w planowym projekcie czyli ustalenie CZY DOTACJA MOŻE TEN WYDATEK ZREFUNDOWAĆ ?

Po pozytywnej weryfikacji Państwa projektu zajmujemy się napisaniem wniosku o dotację oraz nadzorem kompletowania przez Państwa obligatoryjnych załączników do aplikacji dotacyjnej.

W przypadku otrzymania przez Państwa dotacji pomagamy także na etapie realizacji projektu poprzez wsparcie na etapie rozliczania otrzymywanych transz i płatności końcowej.

Sporządzamy także biznes plany i wnioski kredytowe / leasingowe dla inwestorów planujących pozyskać finansowanie z banku lub funduszu leasingowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów sporządzamy także opinie o innowacyjności oraz umowy o współpracy z jednostkami B+R, a także umowy o współpracy sieciowej.

Skorzystanie z naszych usług gwarantuje Państwu przygotowanie kompletnej aplikacji dotacyjnej, gdyż poza samym wnioskiem i biznes planem możemy opracować także pozostałe wymagane przez Instytucje Organizujące Konkurs dokumenty.

Jesteśmy cenieni za determinację do osiągania celu oraz za zdecydowanie w procesie współpracy. Nasi Klienci cenią sobie „wykładanie kawy na ławę” oraz ukazywanie „jasnych”, ale w szczególności „ciemnych” stron aplikowania o dotacje.
Wiadomo bowiem, że Instytucje Organizujące Konkursy mają swoje surowe wymagania, o których w pierwszym rzędzie całościowo informujemy Klienta.

Dzięki członkostwu w BNI nasza firma mocno się rozwinęła doprowadzając do możliwości obsługi jedynie projektów przekraczających 200 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych projektu.

Poszukujemy Klientów w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, głównie firm produkcyjnych i usługowych. Świadcząc usługi także dla Podmiotów Publicznych sporządzamy wnioski o dotacje dla: gmin, powiatów, szpitali, jednostek wojskowych, Szkół Wyższych, spółek komunalnych, ośrodków kultury, centrów utylizacji odpadów komunalnych i innych jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych.

Korzystając z aliansów strategicznych poszukujemy pracowników banków, audytorów energetycznych, kosztorysantów i architektów oraz biur rachunkowych zainteresowanych wspólną obsługą Kluczowych Klientów w zakresie pozyskania dofinansowania dla Państwa Klientów.

Katana Konsulting to firma powstała z dotacji i dla dotacji. Dlatego specjalizując się wyłącznie w obsłudze Klientów Instytucjonalnych [firmy i podmioty publiczne] sporządzamy wnioski o dofinansowanie praktycznie do wszystkich dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania. Sporządzamy zatem wnioski o dotacje na innowacyjne projekty inwestycyjne; wnioski o dotacje na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z wymianą źródła ciepła; wnioski o dotację na projekty szkoleniowe; wnioski o dotacje na projekty Badawczo-Rozwojowe, a także wszelkie wnioski o dofinansowanie zadań własnych i zleconych administracji publicznej [budowa dróg, gazyfikacja; budowa elektrowni na biomasę; budowa żłobków i przedszkoli lub budowa spalarni i centrów utylizacji azbestu.


Doświadczenie konsultantów Katana Konsulting sięga roku 2002 kiedy w Polsce były dostępne głównie unijne fundusze przedakcesyjne oraz programy współpracy polsko-kanadyjskiej lub polsko-amerykańskiej. Wówczas sporządzaliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach PHARE-RZL; RITA II i III; Funduszu Wyszehradzkiego, Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nabieraliśmy wiedzy podczas wdrażania PHARE-CBC i ISPA.

Kolejno od października 2004 roku podjęliśmy się usługowego doradztwa biznesowego w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie, wniosków kredytowych czy też wniosków o wypłatę preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych z NFOŚiGW i WFOŚiGW. W ramach funduszy unijnych po akcesie Polski do Unii Europejskiej sporządzaliśmy wnioski o dotację z SPO-RZL 2.3; SPO-WKP 2.3 i 2.4; ZORR 2.1 i 2.5; SPO-ROL 1.1 oraz 1.5, a także prowadziliśmy szereg szkoleń, konferencji i kursów związanych z procesem aplikowania o dotacje unijne. Aktualnie zrealizowaliśmy ponad tysiąc trzysta godzin szkoleniowych, a dokładnie 1324 godzin [roboczo-dni] szkoleń związanych z wdrażaniem i aplikowaniem o fundusze unijne oraz inne formy zewnętrznego kapitału.

 

Od dnia 04.09.2009 działamy już pod marką Katana Konsulting i sporządzamy wnioski o dotacje, biznes plany pod kredyty, wnioski o pożyczki preferencyjne na budowę farm fotowoltaicznych oraz spalarni odpadów innych niż komunalne. Obsługujemy Klientów z terenu całej Polski,  choć nie ma co ukrywać, że największą ich liczbę stanowią Inwestorzy z terenu Dolnego Śląska. Dlatego sporządzamy wnioski o dotacje do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania PO IG 4.3; PO IG 1.4-4.1; PO IG 4.4; PO IG 5.1; PO IG 8.2; PO IG 8.1; PO IG 3.1; PO IG 6.1 i inne.  Sporządzamy także wnioski do każdego Regionalnego Programu Operacyjnego bez względu na to czy Wnioskodawca jest Przedsiębiorstwem [najczęściej Priorytet 1. i Działania RPO 1.1.A1 oraz A2; RPO D1a oraz D2; 1.1.C] czy Jednostką Sektora Finansów Publicznych [najczęściej Priorytety RPO od 2 do 9 i Działania RPO 8.1; RPO 5.3; RPO 5.1; RPO 5.4; RPO 4.3; RPO 9.1; RPO 4.1 i inne. Kolejno sporządzamy wnioski o dotacje w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektów szkoleniowo-doradczych w ramach PO KL 2.1.1 i PO KL 8.1.1 oraz PO KL 6.2.

Ponadto potrafimy sporządzić wnioski do programów badawczo-rozwojowych takich jak Program Badań Stosowanych, Inno-Tech, Bro-Tech oraz dotacje Naczelnej Organizacji Technicznej. Sporządzamy także wnioski o dotację na eko-inwestycje [najchętniej wykorzystujące innowacyjne technologie] związane z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz biogazowni lub elektrowni na biomasę. Dlatego sporządzamy wnioski o dotację do programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wnioski o pożyczki preferencyjne do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Katana Konsulting od 2004 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowane ze źródeł publicznych [EFS oraz środki budżetu państwa], a także szkolenia komercyjne dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Pracujemy wyłącznie metodą warsztatową, a udział w naszych szkoleniach wymaga zaangażowania słuchaczy. Aktywizujemy uczestników szkoleń poprzez rozwiązywanie case-ów, zagadek i gier logicznych. Często w ramach rekapitulacji przeprowadzamy krótkie testy wiedzy aby zbadać postęp procesu dydaktycznego. Polecamy się jako Wykonawcy lub podwykonawcy szkoleń realizowanych z funduszy unijnych dla Inwestorów i Instalatorów OZE ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki.


Obecnie skupiamy się na kompleksowej obsłudzie inwestycji w OZE poprzez budowę farm fotowoltaicznych "pod klucz" czyli chcemy się zajmować tymi inwestycjami "od A do Z".  Posiadamy wiedzę z zakresu procesu inwestycyjnego niezbędnego do posadowienia instalacji PV na gruncie oraz dachu budowli. Doradzamy jak pozyskiwać prawem przypisane pozwolenia i decyzje, a także współpracujemy z renomowanymi firmami branżowymi, które sporządzają projekty koncepcyjne dla farm fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE. Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki "Obsługa inwestycji OZE".


 

Zapraszamy do współpracy i pozdrawiamy serdecznie!

 
za Zespół Katana Konsulting

Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting Sp. z o.o.
tel.  603647085
k.kleczek@katana-konsulting.pl
www.katana-konsulting.pl

Adres służący do doręczeń, korespondencji względnie konsultacji biznesowych:

ul. Krzywoustego 9/6
56-400 Oleśnica.
 
Adres wpisany w dokument rejestrowy jako siedziba firmy:
 
ul. Robotnicza 70 J
53-110 Wrocław.
I piętro. Budynek Akademii Tańca "Esens". Naszą korespondencję odbiera "Esens".
 
 
Katana Konsulting to kompleksowa oferta doradztwa biznesowego związana ze skutecznym pozyskiwaniem funduszy unijnych. Dlatego oferujemy także szkolenia biznesowe, kredyty inwestycyjne i promesy bankowe, opinie o innowacyjności oraz wdrażanie systemów jakości.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE