Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu

Szanowni Państwo,

 

Dla Klientów, którzy wystosowują do nas zapytania o referencje opracowaliśmy zestawienie w odsyłanym przez nas pliku PDF o tytule „Prezentacja Katana Konsulting”.

Znajduje się w niej ponad 40 listów referencyjnych za usługi konsultingowe, konsultacje oraz szkolenia. Plik waży ponad 11 MB. W zwrotnej informacji e-mail odsyłamy „listę referencyjną” prezentującą logotypy Kluczowych Klientów, nazwy ich programów dotacyjnych oraz nazwiska osób do kontaktu.

         Pomimo faktu, że firma Katana Konsulting została powołana do życia w 2009 roku to nasi konsultanci i trenerzy w liczbie 44 osób zdobywali doświadczenie od 2002 roku w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych z takich programów jak:

         a)   w latach 2002-2004 [fundusze przedakcesyjne]:

1)    PHARE-RZL;

2)    RZL-RSO

3)    PHARE CBC;

4)    PHARE 2002 i 2003;

5)    SAPARD 4.0

6)    Dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

7)    Dotacje Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościowej;

8)    Małe granty Funduszu Wyszehradzkiego;

9)    Granty programu Youth 2000.

b)   w latach 2004-2006:

1)    SPO-WKP 2.1; 2.3; 2.4

2)    ZPORR 3.4 i 2.1 oraz 2.5

3)    ZPORR 2.3 oraz 3.1 i 3.3

4)    SPO-RZL 2.3

5)    SPO-ROL 1.1. oraz 1.5

6)    WFOŚiGW

7)    INTERREG III

     c)   w latach 2007-2013:

1)    PO IG; PO IiŚ; NFOŚiGW; PO KL, PROW 3.1.1 oraz 3.1.2;

2)   Regionalny Program Operacyjny dla Województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Małopolskiego.

3)    Biznes plany do wniosków kredytowych dla PKO BP, Deutsche Bank, Idea Bank, Alior Bank;

4)    Pożyczki preferencyjne PFP, FRW i GAPP.


W latach 2014-2020 piszemy wnioski do następujących programów:

 
a)    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój [PO IR];

b)    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko [PO IiŚ];

c)     Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej [PO PW];

d)    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój [POWER];

e)    Program Operacyjny Polska Cyfrowa [PO PC];

f)     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [PROW];

g)    16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych [RPO];

h)    System Zielonych Inwestycji [GIS];

i)     Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego [MF EOG];

j)     Inicjatywa Jeremie;

k)    Program Bocian, Program Kawka, Program Delfinek, Program Lemur, Program Sowa itp.

l)     Program Współpracy Polsko-Szwajcarskiej;

m)   Program Innotech; Program Go_Global.pl; Program Techmatstrateg; Program Biostrateg.

 

Zestawienie o tytule Doświadczenie:

Szanowni Państwo, przez ostatnie 11 lat konsultanci oraz właściciel firmy Katana Konsulting opracowali ponad 1400 projektów, a ocenili, audytowali lub zweryfikowali [pozytywnie lub negatywnie] blisko 3000 projektów.

Możemy pochwalić się zdobyciem ponad 126 dotacji na realizację różnych projektów infrastrukturalnych [dla JST] oraz inwestycyjnych [dla przedsiębiorstw]. W poprzednich latach na potrzeby jednego z zamówień publicznych opracowaliśmy następujące zestawienie prezentujące nasze doświadczenie i skuteczność. Nie są to wszystkie wnioski, projekty i pozyskane dotacje w ciągu ostatnich lat … ale za to jest to lista projektów, z których jesteśmy dumni:

 

Wydatki całkowite:            1 807 207 772,34 zł

Wydatki kwalifikowane:     1 500 370 867,18 zł

Wielkość dotacji:                 643 485 494,26 zł

Przyznane dotacje:              260 944 069,80 zł


Liczba projektów dofinansowanych:             115,00

Liczba wniosków składanych do PO IG:        47,00

Liczba wniosków składanych do PO IiŚ:        10,00

Liczba wniosków składanych do RPO:           26,00

Liczba wniosków składanych do PO KL:         27,00

Liczba wniosków składanych do NFOŚiGW:    6,00

Liczba wniosków składanych do WFOŚiGW:    4,00


biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl    
tel. 603647085                    skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE